Naturpleje

Brakpudsning

Ino 800 slagleklipper er også velegnet til afpudsning af frøgræsmarker

Hæk- Rabatklipning

Spearhead Twiga Flex 7000 LR. Ved hækklipning er den udstyret med et 4 klingers savhoved, med en arbejdshøjde på 2,4 meter pr. træk.

Idag er det blevet sådan, at det ikke kun er for at undgå, at ødelægge førehuse og spejle at læhegnene skal klippes. EU direktoratet tager luftfotoes af markerne, til at måle areal efter, og hænger grenene for langt ind på marken = FRADRAG I STØTTEN.

Ved rabat/ grøfteklipning er den udstyret med en 1,5 meters slagleklipper .

Oprensning af grøfter klares med rendegraver.

Diget Maskination